Välkommen

T2

Här på vår hemsida kan du bli uppdaterad om vad som sker i föreningen och under aktuellt kan du följa senaste händelser. Klicka gärna in under de övriga flikarna och ta del av vår förening. Hur vi startade fram tills idag. Hur vi har gått från en liten lokal förening där några kvinnor samlades i gemenskap av att de brann för kvinnofrågor och kvinnors rättigheter. Tills att idag vara med i ett internationellt nätverk som jobbar för kvinnors rättigheter på ett globalt plan.

 Aktuellt

Sista dag för utbildningen om hederskulturen

Under tio veckor har IKKR hållit en studiecirkel om kvinnors rättigheter hos Medborgarskolan i Västerås. 15 deltagare har lärt sig om förebyggande arbete för att motarbeta hederskultur. Det har varit mycket intressant och givande diskussioner med deltagarna. De har fått reflektera över konkreta och realistiska scenarier. Bland annat om viktiga frågor som barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Invigningen av vår nya lokal

Onsdagen den 6 september invigdes våra nya lokaler. Det var många besökare från olika myndigheter, studieförbund, olika intresserade personer och medlemmar från IKKR .

Två föreläsningar på medborgarskolan

Den 5 september höll vi en föreläsning om hederskultur med deltagare från medborgarskolan

Den 18 september var det en föreläsningen om barn och tvångsäktenskap på medborgarskolan.

Internationella kvinnodagen 8 mars 2017

Föreläsning om kvinnor på flykt Stockholm den 4 mars

 

 

fadime

“Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet. Jag ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Inte låta någon annan bestämma över hur jag skulle tycka, tänka och handla. För mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person. För er är detta säkert inget konstigt, eftersom det är en del av det svenska levnadssättet, men för min familj var det något oerhört skrämmande”. – Fadime Sahindal

 

 

 

 

14080838_10154009356367561_70405780_n

Föreningen IKKR, Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden samt drogfri förening, som verkar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, tvångsäktenskap och barnäktenskap.

  14139242_10153712784237327_1953520188_o (1)

“För att uppnå jämställdhet på lång sikt måste man bryta normer som finns i samhället. Normer är sociala regler som säger vem som får göra vad. För att göra det behövs utbildning, både för män och kvinnor. Alla kan göra något och alla vinner på jämställdhet.” -Mariam Afrasiabpour .

box
Föreningen är öppen för alla kön och vi stöder också unga män som söker hjälp och råd.

Här nedan kan du ladda ner får informationsfolder som ges ut på flera språk. Informationsfolder finns på svenska, kurdiska, persiska, somaliska, engelska och arabiska.

Ladda ner vår folder i pdf