Nödfall telefonnummer

112 akutfall polisen Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Mottagning individ och familj: telefon 021-39 00 00

Kvinnojouren: 021-12 67 80, 021-12 67 60

Tjejjouren: 021-12 70 10

Arosdöttrarna, tjej- och kvinnoskydd: 070-473 33 75

Kvinnojouren KAK: 0221-244 90

Terrafem, flerspråkig jourtelefon: 020-52 10 10

Centrum mot våld – kvinna 021-393710/cmv.kvinna@vasteras.se

Centrum mot våld – man. Arbetar med mäns hot och våld i nära relationer / 021-391119/ 021-391151 /cmv.man@vasteras.se