Nordiska rikskonferensen

Europeiskt kvinnonätverk hade konferens i Paris 7-9 februari 2014.

Mariam Afrasiabpour var delegat från IKKR och Sverige.

Maria Hagberg som är med i nätverket och jobbar på länsstyrelsen i Örebro, hade läst om vår verksamhet på hemsidan och kontaktade Mariam och ville att hon skulle komma till deras möte i Stockholm. På mötet var det åtta kvinnor från hela Sverige. De röstade om vilka tre som skulle få åka till Paris på den internationella konferensen, och Mariam blev en av dem.

De åtta kvinnorna rapporterade från sina verksamheter och Maria Hagberg samlade ihop deras texter och översatte till engelska.

De tre kvinnorna som blivit utvalda, Maria Hagberg, Mariam Afrasiabpour och Zeliha Dagli hade skype-möten där de samtalade om vad de skulle prata om på konferensen.

På konferensen i Paris var det 140 kvinnor och några män från 14 olika länder. Borgmästaren i Paris invigde konferensen. Var och en av deltagarna fick lämna rapport om situationen i deras länder, om hur det ser ut med kvinnors rättigheter, svårigheter, insatser som görs och vad de arbetar med i sina organisationer.

Mariam lade särskilt märke till situationen i Bosnien och Grekland, där kvinnor har det mycket svårare på alla fronter. Sverige är mer framgångsrikt i de här frågorna.

Mariam pratade om vårt område hedersvåld och  kvinnor som kommer hit via giftermål. Hon berättade om ungdomars situation, Ungdomsstyrelsens rapport som visar att 39 000 ungdomar upplever att de lever under kontroll och förtryck, att de inte får umgås med vilka de vill. Om de skulle gå över den gräns familjen satt upp, skulle det bli öppet förtryck och kanske våld. Regeringen avsätter mycket pengar i Sverige till information och utbildning till myndigheter och organisationer som arbetar med de här frågorna. Men det finns fortfarande stora brister.

-Vårt nya mål nu i IKKR är att arbeta mer med föräldrarna i förebyggande syfte.

Det uppskattades av deltagarna.

-Det var en sådan avslappnad miljö, enkelt med enkel mat. På kvällen var det musik och dans. Dagen efter fick vi guidad tur runt kyrkan Sacre Ceur.

Maria Hagberg blev uttagen till den arbetsgrupp som ska arbeta med nästa års konferens som blir i Athen, Grekland. Då hoppas vi kunna skicka flera representanter från vår förening IKKR.

-Det har varit lärorikt att vara med. Det är också roligt att vi finns representerade i det här europeiska nätverket, sammanfattar Mariam.

eropa 41800292_698650420155729_186671472_n