Seminarium 25 november-2016

Seminarium 25 november-2016

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november .Dagen instiftades av FN generalförsamling år 1999 som en på åminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor .Dagen instiftades 25 november för att hylla de tre systarna Mirabal som kämpade mot diktaturen och avrättades av Rafael Trujillo i resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinner för jämställdhet i samhället i jordisk ,social ,politisk och ekonomisk mening. Våldet mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller privata sammanhang. Detta har IKKR stor erfarenhet av då många av våra hjälpsökande kvinnor och tjejer inte vågar anmäla de misshandlande männen av rädsla. IKKR har även stor erfarenhet att Samhället behöver vägar ur våldet, förebyggande åtgärder, ökad kompetens inom de myndigheter som kommer i kontakt med utsatta kvinnor samt fokus på våldets orsaker. Därför är det hög tid att kräva nolltolerans mot våld mot kvinnor. Den 25 november IKKR arrangerade en seminarium om våld mot kvinnor på olika språket för deltagare från SFI på Västerås folkhögskolan.